Villkor

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022

Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkor”, “Användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen http://guldgossarna.se (“Tjänsten”) som drivs av guldgossarna-se.stage.aphex .me (“oss”, “vi” eller “vår”).

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

konton

När du skapar ett konto hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot Villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår Tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår Tjänst eller en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och förblir exklusiv egendom för guldgossarna-se.stage.aphex.me och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av guldgossarna-se.stage.aphex.me.

guldgossarna-se.stage.aphex.me har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att guldgossarna-se.stage.aphex.me inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll , varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

varning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på basis av “I BEFINTLIGT SKICK” och “SOM TILLGÄNGLIG”. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Gällande lag

Dessa Villkor ska styras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 15 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.